Pozvánka na Výroční členskou schůzi

12. 03. 2015   //   by Dlouhán   //   Aktuálně, Klubovna  // 

Srdečně Vás zveme na Výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 21.03.2015 v 9.30 hod. v klubovně ČZS ZO Strnady.

Program schůze:

1. Zahájení schůze, volba pracovního předsednictva
2. Zpráva o činnosti ČZS ZO Strnady v roce 2014
3. Informace o úplném zvratu ZO Strnady na regulérní městskou čtvrť.
4. Zpráva revizní komise
5. Plán pracovní povinnosti na rok 2015.
6. Přestávka
7. Diskuse
8. Usnesení z Výroční členské schůze a jeho schválení.
9. Závěr.

Těšíme se na Vás členové výboru ZO ČZS Strnady