Stanovy Českého zahrádkářského svazu

Stanovy Českého zahrádkářského svazu o.s. – poslední znění schválené 12.12.2009.

Stanovy jsou nejvyšším právním předpisem ČZS, tvoří právní základ Svazu, vymezují místo a předmět činnosti, upravují vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů a jsou registrovány Ministerstvem vnitra ČR.

Stanovy ČZS si můžete stáhnout ve formě PDF zde.