Kontejner na odpad

01. 03. 2016   //   by Dlouhán   //   Aktuálně  // 

V pátek 18.03.2016 bude přistaven kontejner od 14:00 do 18:00hod.

Do velkoobjemových kontejnerů nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad / např.autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, oleje vč.obalů /, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice a sporáky.

Součástí přistavení bude obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadu tak, aby byl přistavený kontejner využit v maximální možné míře.