Historie Strnad

Strnady se nacházejí v nejjižnější části Prahy, ve čtvrti Zbraslav, na levém břehu Vltavy pod Vranskou přehradou.

Lokalita vznikla po 2. světové válce, kdy zde byla ukončena činnost cihelny patřící panu Cyrilu Bartoňovi z Dobenína.  Na pozemcích vytěžené cihelny začaly v roce 1948 vznikat dle projektu známého pražského architekta Ing. Františka Tumpacha první stavební parcely. Ing. Tumpach zamýšlel místní pozemky přeměnit na oblast rodinného bydlení. Nadšení dobrovolníci začali budovat první domy,  zahrady, cesty a sady, a přistěhovali se sem první obyvatelé.  Nepokojná padesátá léta donutila místní zrušit družstvo a svoji činnost nadále provozovat a rozvíjet pod záštitou Československého zahrádkářského svazu. V 90. letech se pozemky navrátily svým majitelům a původní záměr obytné čtvrti mohl pokračovat.

V současné době žije na Strnadech několik desítek stálých obyvatel a někteří další využívají svá zdejší obydlí k rekreaci.  Snažíme se pokračovat v odkazu  našich předků. Společně spravujeme naše sady, cesty, hřiště, klubovnu, pořádáme společné akce pro děti a dospělé, chráníme naši přírodu a snažíme se, aby byl náš život na Strnadech hezký.