Pozvánka na Výroční členskou schůzi

01. 03. 2016   //   by Dlouhán   //   Aktuálně, Klubovna  // 

Srdečně vás zveme na Výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 19.03.2016 v 9.30 hod v  klubovně pobočného spolku ČZS Strnady.

  1. Zahájení schůze, volba pracovního předsednictva
  2. Zpráva o činnosti ČZS Strnady v roce 2015
  3. Informace o pokračování lepšího propojení s MČ Zbraslav
  4. Zpráva revizní komise
  5. Plán pracovní povinnosti na rok 2016.
  6. Přestávka
  7. Diskuse
  8. Usnesení z Výroční členské schůze a jeho schválení.
  9. Závěr.

                                                            Těšíme se na Vás

                                                                        členové výboru ČZS Strnady