Výroční členská schůze

Srdečně Vás zveme na jarní členskou schůzi, která se koná v sobotu 16. 3. 2013 v 9.30 v nové klubovně ČZS Strnady.