Výběrové řízení na fasádu klubovny.

Výbor ZO ČZS ve Strnadech vypisuje:

Výběrové řízení na zhotovení fasády a zateplení klubovny

Jedná se o práce z nakoupeného materiálu, plocha fasády je cca 150 m2.

Zájemci mohou svou nabídku předat předsedkyni pí. Lence Krausové (parcela č. 066) v zalepené obálce do 18 hod. dne 30.4.2013.

Výbor ZO ČZS Strnady vyhodnotí přijaté nabídky dne 4.5.2013.

ve Strnadech dne: 24.3.2013

Zpět